GOTS

Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell miljömärkning för ekologisk textil som omfattar hela kedjan från råvara till färdig textil; odling, plockning, beredning och tillverkning. Det ställs krav på textilfibern, de kemikalier som används i bearbetningen och på arbetsförhållanden i fabrikerna. 

Ekologisk odling

Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO är inte tillåtna. Kriterierna omfattar regler för användning av kemikalier i odling och beredning. Vattenreningsverk är obligatoriskt, operatörerna måste även inneha en policy för att minimera slaggprodukter. Klorblekning är inte tillåten.

Hälsa

Det är förbjuder att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel och aromatiska lösningsmedel. Även GMO är förbjudet, de färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

Arbete

ILO:s kärnkonventioner ska följas. Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats, arbetarna får regelbunden hälso- och säkerhetsträning och levnadslöner tillämpas. 

Kvalitet

Det ställs höga krav på slitage, färg- tvätt och ljusbeständighet. 

Kontroll

Oberoende kontroller görs av certifierade organ, dessa måste vara godkända revisorer enligt ISO 65. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.